Thứ Sáu, ngày 08 tháng 6 năm 2012

phần mềm reset máy in canon 3680, 4680, 4760, 4870, 6560...

PM reset 3680., 4680..
http://www.mediafire.com/?16y998d5eovc2lg

PM reset canon 4870, 6560
http://www.mediafire.com/?xep5aq3q630d45u